Acem-meditation og mindfulness

Har du lært mindfulness eller en anden meditationsform - og vil du videre?

Acem-meditation og mindfulness

Flere udøvere af mindfulness har efterfølgende lært Acem-meditation og givet udtryk for, at det har gjort det lettere for dem at opnå afspænding og fordybelse. De siger også, at Acem-mediation er nemmere at udføre, fordi teknikken er mere konkret.

Mindfulness er en process hvor man udvikler en ikke-dømmende bevidsthed om indre tanker og følelser. Dermed har mindfulness fælles træk med Acem-meditation. I Acem-medtiation gentager man en metodelyd, som giver spontan afspænding. Det giver nemmere mulighed for at korrigere udførelsen så den ikke-dømmende bevidsthed opretholdes eller genoprettes.

Personer, som først har prøvet andre former for meditation, siger ofte, at de foretrækker Acem-meditation, fordi Acem-meditation ikke involverer religion eller mystik, men i stedet lægger vægt på at hjælpe den enkelte mediterende til at forstå teknikken ud fra egne erfaringer.

Acems tilbud til Acem-mediterende om vejledning, fortsættelseskurser, temakurser og langmeditationer er også blevet fremhævet som vigtige for dem, der har villet videre.