Mer att hämta - en grundbok i Acem Meditation

Av Are Holen och Halvor Eifring

En enkel introduktion till Acem Meditation - om teknik, bakgrund och Acem Meditation i relation till andra meditationsmetoder. 

Priset inkluderar porto.

Mer att hämta - en grundbok i Acem Meditation
Produkttype
Bog - ISBN 978-91-971827-9-9
Sprog
Svensk
Pris

Köp den här.

Mer att hämta – en handbok för Acem-mediterande 

Hur får du störst utbyte av din meditation? Hur kan du förstå de psykologiska processer som sätts igång och griper in i ditt meditationsutförande? Meditation är en färdighet som förutsätter egen erfarenhet och praxis och som är svår att lära sig på egen hand. En djupare förståelse av metoden ger en rikare meditationserfarenhet och ett ökat utbyte i vardagen, oavsett om man mediterar för att sänka stressnivån, förbättra sin hälsa eller stimulera sin personliga utveckling.

Boken Mer att hämta – en handbok för Acem-mediterande vänder sig till alla som lär sig Acem Meditation och till dig som är meditationsintresserad och kanske redan mediterar med en annan teknik. Boken presenterar grundbegreppen, principerna för och processerna i Acem Meditation, och ger konkreta råd. Den sätter också Acem Meditation i relation till andra meditationsmetoder. 

Om författarna

Are Holen

Are Holen, dr. med., föddes 1945 i Norge. Han grundade Acem 1966 som student. Han är en uppskattad föreläsare och har skrivit många artiklar och böcker om Acem Meditation. Are Holen har som psykolog och läkare specialiserat sig inom psykiatri och psykoterapi, med intresse för grupprocesser. Han har varit knuten till flera universitet i Norge, USA och Indien som lärare och/eller forskare. Han är professor emeritus i beteendemedicin vid Medicinska fakulteten, Norges Tekniska och Naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim, och adjungerad professor i familje- och samhällsmedicin vid universitetet i North Dakota. Hans forskningsområden är traumatisk stress, meditation, medicinsk utbildning och grupprocesser. Han är en internationellt berömd stressforskare och expert på studier av personer i kris efter olyckor och katastrofer. 2014 utnämndes han till riddare i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden för sin samhällsinsats.

Halvor Eifring 

Halvor Eifring, dr. philos., föddes 1960 i Norge. Han är generalsekreterare för Acem International och ledare för Acem Norge. Halvor Eifring lärde sig Acem Meditation 1976, blev kursledare 1979 och meditationslärare 2001. Han har skrivit många artiklar om Acem Meditation och därmed relaterade ämnen. Han startade Acem i Taiwan. Halvor Eifring är professor i kinesiska vid Oslo universitet och har publicerat böcker om det kinesiska språket och litteraturen. Han har också lett internationella forskningsprojekt om meditativa kulturer. Dessa projekt har resulterat i böcker och internationella publikationer om meditationens kulturhistoria, med Halvor Eifring som redaktör.