Mer å hente - håndbok for brukere av Acem-meditasjon

Hvordan får du mest muligt ud af Acem-meditation når du er i gang med at bruge metoden? Her får du svarene.

Mer å hente - håndbok for brukere av Acem-meditasjon
Produkttype
Bog - ISBN 978-82-91405-50-6
Sprog
Norsk
Pris
150,00 kr.

Denne håndbog egner sig til alle der har lært Acem-meditation, både begyndere og mere erfarne. Bogen giver dig praktiske råd, og forklarer grundlæggende begreber, principper og processer. Øget forståelse af teknikken giver rigere meditationserfaringer og øger dit udbytte i hverdagen, enten du søger afstresning, bedre helbred eller personlig udvikling.

Forsideillustrationen er lavet af den New York-baserede kunstner Peter de Seve, som er kendt for illustrationer til forsiden af The New Yorker og animationsfigurer i bl.a. filmen Ice Age.

Bogen er skrevet på norsk, men med et sprog så den er letlæst også for danskere.

 

Indholdsfortegnelse - Mer å hente:

KOMME I GANG

Metoden 

  Grunninstruksjon i Acem-meditasjon
  Sittestilling
  Valg av sted for meditasjon
  Hvor lenge meditere i hverdagen?
  Når på døgnet?
  Morgenmeditasjon
  Ettermiddagsmeditasjon
  Meditasjon i den daglige rutine
  Betydningen av regelmessighet
  Riktig meditasjon – utførelse, ikke opplevelse
  Endret tidsopplevelse
  Forskjellig fra hypnose

Praktiske råd

  Ferie og reiser
  Krevende perioder og oppgaver
  Eksamen
  Sykdom
  Kroppsbevegelser i meditasjon
  Søvn i meditasjonen
  Søvnløshet
  Lett depresjon, angst eller frustrasjon
  Medisiner
  Alkohol
  Småbarnsfasen
  Amming
  Hvem kan lære å meditere?
  Egenomsorg – ikke terapi
  Begynne igjen etter en pause

PRINSIPPER

Meditasjonspsykologi

Egenaktivitet

  Gjentakelse av metodelyden
  Gjentakelse og pust

Spontanaktivitet

Ledighet

Metodelyd

  Lyd i ulike tradisjoner
  Hørselssans
  Økt tilgang innover
  Sentrum og periferi i tankene
  Lyd bare til meditasjon
  Nøytral lyd som virker
  Forsterket metodelyd

Spontanabsorpsjon (spontankonsentrasjon)

Aktiv konsentrasjon

Forventninger – uerkjent konsentrasjon

Spenning som begrep 

INN I PROSESS

Velge egen vei

Meditasjonsveiledning

  Dialogens betydning
  Rett opplevelse eller utførelse?
  Hva skal man ta opp?
  Meditasjonsvaner
  Teknisk veiledning
  Prosessveiledning
  Individuell veiledning og gruppeveiledning
  Kommunikasjonskurs – verbal bearbeidelse
  Meditasjonen og livet

Langmeditasjoner og retretter

  Definisjon
  Hvor og hvor ofte?
  Effekt av langmeditasjon
  Meditasjonskvalitet
  Utbytte i hverdagen
  Langmeditasjoner – fire nivåer etter varighet
  Acems retrettsteder

Hva er Acem?

  Bakgrunn, formål og organisering
  Kompetanseorganisasjon
  Acem Studieorganisasjon

PERSPEKTIVER

Aktualisering

  Hverdagens stress
  Mestring av stress
  Samlebegrep for relaterte faser
  Det irrasjonelle som utfordring
  Paradoksale effekter
  Motstand
  Metatanker og fordreid utførelse
  Ubevisste prosesser

Forankring innover

  Gradvis overført til livet
  Økt introspektiv sensitivitet
  Empati – introspeksjon snudd utover
  Realistisk personlighetsutvikling
  Ikke endelige svar, men prosess

Metatanker – selvbilder og verdier

  Vurderende tanker
  Hva er metatanker?
  Synkvervet opplevelse
  Negative selvbilder og deres funksjon
  Påvirker meditasjon
  Bryte onde sirkler i tre trinn
  Takling av metatanker

Ulike meditasjonsmetoder

  Naturalistisk meditasjon
  Ulike mål for meditasjon
  Tolke nedover
  Meditasjonsobjektet
  Oppmerksomhet – styrt eller ikke
  Dekker ulike behov
  Åpen og lukket avspenning
  Religiøse og ikke-religiøse teknikker
  Oppsummering om Acem-meditasjon