Monika Wirkkala

Monika Wirkkala

Meditationslärare i Acem. Enhetschef på Svenska institutet.

Monika är tf avdelningschef på Svenska institutet i Stockholm, där de har ett nära samarbete med svenska ambassader runt om i världen, med att bl.a. marknadsföra Sverige som studie- och kunskapsnation och att arbeta långsiktigt för Sverigebilden i utlandet.

På fritiden leder hon Acem Sverige tillsammans med två meditationslärare och håller allt från grundkurser till avancerade veckoretreater. Monika har arbetat mycket med textbearbetningar av olika slag, i utgivningen av Acem-böcker på svenska och på tyska. Hon är också ledare och meditationslärare sedan flera år i Acem Tyskland och Acem Schweiz.

Monika lärde sig Acem Meditation när hon utbildade sig till lärare på 1980-talet och insåg att yrket var krävande. Hon märkte att det var en bra metod för att koppla bort jobbet vid arbetsdagens slut, men också en metod som kunde ge självinsikt i hur hon hanterade konfliktsituationer, inte minst med tonåringar.

«Nu har jag en oerhörd glädje av meditationen i jobbet som chef – som en lugn förankringspunkt när jag coachar och arbetsleder medarbetare med olika behov och förutsättningar. Meditationen hjälper mig att bottna – som chef och ledare, och som mamma och partner. Det hjälper mig med struktur och jag får många goda idéer. Jag har meditationen att tacka för att min kreativa sida får mer plats.»

 

Kommende kurser