Nyt studie dokumenterer Acem-meditations effekt på stress

Et norsk forskningsstudie som for nyligt blev publiceret i tidskriftet Nordic Psychology dokumenterer at Acem-meditation er en god og effektiv stressmestringsmetode.
Studiet er gennemført i seks store norske virksomheder og viste mindre mentalt stress, færre bekymringer, færre søvnproblemer og hjælp mod muskel- og skeletgener.

Psykologerne Bjørn Lau og Anne Grete Hersoug, samt læge Morten Wærsted står bag studiet.

Formålet med studiet var at undersøge virkninger af Acem-meditation på stress­reaktioner og stressmestring. Deltagerne havde ikke praktiseret meditation før. Hypotesen var at det ville give bedre effekt at praktisere en mental teknik end bare at høre om stressreaktioner og stressmestring.

Ansatte fra seks store, norske virksomheder, alle i aktivt arbejde, deltog i projektet. Én gruppe hørte en forelæsning om stressmestring og lærte derefter Acem-meditation. En kontrolgruppe hørte kun forelæsningen.

Resultaterne viste at Acem-meditation havde gode kropslige effekter og også bidrog til positivt psykologisk udbytte. Deltagerne der lærte Acem-meditation fik signifikant færre smerter, færre søvnproblemer - og ændret personlig stil i retning af mindre nervøsitet og færre bekymringer. Sådanne virkninger giver bedre kapacitet til at håndtere stress på arbejde og i hverdagen. I kontrolgruppen var det ingen sådanne signifikante fund.

Studiet viser en meget markant, signifikant forskel på kun at få information om stressreaktioner og stressmestring i en forelæsning og at praktisere en afspændingsmetode, som Acem-meditation, for at reducere stress.

Fremgangsmåden

Både kontrol­gruppen og deltagerne i meditationsgruppen besvarede et spørgeskema med standardiserede, internationalt veletablerede skalaer for at måle forskellige effekter av stress. Spørgeskemaet blev udfyldt før studiestart og igen efter 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder. Deltagerne i begge grupper var arbejdstagere fra de samme bedrifter i alderen 29-59 år.

Tidligere studier har som regel undersøgt forskellige patientgrupper. I den senere tid er der kommet flere studier af raske, erhvervsaktive personer, som ikke er behandlings­søgende – ligesom dette.

Publikation

Anne Grete Hersoug, Morten Wærsted & Bjørn Lau (2018): 
Nondirective meditation used in stress management,
Nordic Psychology,
DOI: 10.1080/19012276.2018.1443278

Sammendrag på nettet: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19012276.2018.1443278

Forfatterne

Anne Grete Hersoug, Dr. Philos., Institutt for klinisk medisin, Klinikk Psykisk helse og Avhengighet, Universitetet i Oslo
Morten Wærsted, Dr. Med., Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi, Oslo
Bjørn Lau, Ph.D., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo; Lovisenberg sykehus, Oslo.