Mindre stress med meditation

Acem-meditation hjælper mod for meget stress

Hvad er stress?
Stress er egentlig blot en naturlig reaktion, som får os til at reagere hurtigt og effektivt og får os til at yde vores bedste. For meget stress er et problem og kan over tid være invaliderende. Stress mod en deadline kan være motiverende og nyttig, men bagefter har man behov for at slappe af. Hvis man ikke bliver færdig med den ene arbejdsopgave, før man er bagud med den næste, bliver stress et alvorligt problem. Der kan være andre årsager til problemer med stress, f.eks. dårlige kollegiale forhold, en voldsom oplevelse eller en stor sorg. Generelt kan man sige, at stress ofte er et resultat af, at man gennem længere tid ikke føler at kunne leve op til de krav, som man selv eller omgivelserne stiller til en.

Symptomer
Typiske symptomer på stress er varige muskelspændinger, svimmelhed, mangel på koncentration, glemsomhed og svingende sindsstemning. Stress kan også skabe en følelse af, at vi ikke kan overkomme selv enkle ting. Vi mister overblik, kreativitet, medfølelse og livsmod. Stress har både et fysisk og et psykologisk aspekt. Den fysiske aspekt er relateret til de stresshormoner, som aktiverer kroppens beredskab. Hvis man har et konstant højt niveau af stresshormoner, får man symptomer på stress, og man bliver lettere syg. Det psykologiske aspekt hænger sammen med, at man ikke har tid og overskud til at bearbejde belastende oplevelser.

Acem-meditation
Det vigtigste middel mod stress-relaterede problemer er, at man efter en stresset situation får slappet godt af og bearbejdet oplevelserne. Acem-meditation virker her på to måder. For det først giver meditation en meget effektiv fysisk afspænding. Dette er påvist videnskabeligt i form af faldende blodtryk og puls samt lave niveauer af stresshormoner under og efter meditationen. For det andet giver Acem-meditation en god bearbejdning af de oplevelser, som er blevet hængende efter anstrengende situationer. Indtryk, stemninger og følelser (f.eks. ængstelse og nervøsitet) fra situationer kommer spontant tilbage i meditationen, og roen i meditationen giver oplevelserne rum til at falde på plads. Acem-meditation giver også mulighed for, over tid, at arbejde med psykologiske problemer, som f.eks. det at stille for store krav til sig selv.

Acem-meditation giver i mange tilfælde en bedre tolerance over for stress, bl.a. fordi man regelmæssigt får effektiv afspænding. Mange oplever derfor Acem-meditation som et effektivt redskab til at håndtere en hektisk hverdag. Personer med en sygemelding pga. stress har i de fleste tilfælde stor glæde af Acem-meditation som en hjælp til at komme tilbage til et normalt arbejdsliv igen.

Lær Acem-meditation

Lundsholm, Sverige
Lørdag 27 juli 2024 18:00
Kochsvej 26, Frederiksberg
Onsdag 11 september 2024 19:00
Kochsvej 26, Frederiksberg
Lørdag 05 oktober 2024 10:00

Resultater af Acem-meditation

Acem-meditation giver afspænding, hjælper mod stress, og giver mere energi i hverdagen.

Stilhedens Psykologi

Dette er klassikeren om Acem-meditation. Bogen giver en letlæst og interessant indføring i fænomenet Acem-meditation. Selve teknikken og typiske resultater gennemgås. Siden første udgave i 1979 er bogen solgt i 40.000 eksemplarer.

Mer å hente - håndbok for brukere av Acem-meditasjon

Hvordan får du mest muligt ud af Acem-meditation når du er i gang med at bruge metoden? Her får du svarene.