Ofte stillede spørgsmål om meditation

Vi har samlet en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet i denne FAQ ("frequently asked questions")

1. Hvad er meditation?

2. Hvad er Acem-meditation?

3. Hvorfor meditere?

4. Hvordan virker Acem-meditation?

5. Hvordan opleves det at Acem-meditere?

6. Hvem kan lære Acem-meditation?

7. Kræver Acem-meditation en bestemt livsstil?

8. Hvor ofte meditere man?

9. Kan jeg lære meditation fra en bog eller et bånd?

10. Hvor kan jeg lære Acem-meditation?

11. Hvordan er Acem-meditation forskellig fra at tage et hvil eller løbe en tur?

12. Hvad betyder "Acem"?

13. Hvad er en metodelyd?

14. Hvem står bag Acem?

1. Hvad er meditation?
Fælles for de fleste meditationsteknikker er, at man skærmer sig fra sanseindtryk fra omgivelser ved f.eks. at lukke øjnene og sidde i et uforstyrret rum. Dette betyder, at sindet ikke er stimuleret af ydre begivenheder. Under meditationen vendes opmærksomheden mod et objekt eller en handling som f.eks. gentagelse af et lydord, ens eget åndedræt eller at se et objekt for sit indre øje. Ved at lade bevidstheden være optaget af en enkel handling, forholder man sig i mindre grad intellektuelt og reflekterende. I stedet kan man forholde sig mere åbent og umiddelbart til indre aktiviteter. Meditation er altså en aktivitet, som er forskellig fra f.eks. at tænke eller at sove.

2. Hvad er Acem-meditation?
Acem-meditation udføres ved at sidde f.eks. i en almindelig stol med lukkede øjne og i tankerne gentage en metodelyd. Metodelyden er et lydord uden sproglig mening. Metodelyden gentages på en fri og åben måde. Samtidig vil tanker, billeder, stemninger mm. spontant passere, og disse vil somme tider helt tage opmærksomheden. Når man opdager dette, tages metodelyden op igen. En af udfordringerne i Acem-meditation er at gentage metodelyden så åbent og frit, som det er muligt, i mødet med de forskellige tanker og stemning, som kommer.

3. Hvorfor meditere?
Mange lære meditation fordi der er noget bestemt de ønsker at opnå. Det kan være at få mere energi, at forbedre koncentrationsevnen, at slippe for stress betingede plager som hovedpine og søvnproblemer, eller f.eks. at få bedre kontakt med egen spontanitet. Det er ofte set, at Acem-meditation efter en stund kan hjælpe på disse områder. Et andet mål med meditation kan være et ønske om at finde indre ro, at finde og udvikle sig selv. Når Acem-meditation praktiseres regelmæssigt og kombineres med samtaler om meditationen, kan dette danne grundlag for en betydelig psykologisk udvikling.

4. Hvordan virker Acem-meditation?
Det at gentage et lydord i tankerne har en betydelig afspændende effekt. Man kan fysiologisk måle at stofskiftet (puls, vejrtrækning mm.) falder, ofte til et niveau der svarer til søvn. Musklerne spænder af, og man kan måle at niveauet af stresshormoner (f.eks. adrenalin og kortison) også falder. Acem-meditation giver derfor en meget effektiv afspænding, som også har betydning for ens helbred. I Acem-meditation er en central pointe, at spontane tanker mm. passerer opmærksomheden frit. Dette er sindets naturlige måde at bearbejde indtryk på. Resultatet er, at man efter en meditation i højere grad evner at koncentrere sig og at være tilstede. Samtidig fås kontakt med ens indre sindsstemninger og reaktionsmåder. Dette giver et godt udgangspunkt for en personlig udvikling.

5. Hvordan opleves det at Acem-meditere?
Meditation beskrives nogle gange som "at gøre hovedet tomt for tanker". Der er noget sandt i denne beskrivelse. Men det betyder ikke, at oplevelsen af meditation er en tilstand af komplet ro. Når man mediterer, mærker man, at kroppen slapper af, og at der bliver bedre plads til at mærke tanker, stemninger og indtryk, som er blevet hængende fra hverdagen. Tanker og følelser, som sidder igen fra hverdagen, vender tilbage og får mulighed for at bearbejdes og afsluttes. Efterhånden åbnes for en større grad af fordybelse og dermed for tilgang til andre tanker og følelser. Dette er en proces, man aldrig bliver færdig med. Der er altid noget at bearbejde. Under meditationen vil opmærksomheden veksle mellem gentagelsen af metodelyden, og hvad der kommer spontant af f.eks. almindelige tanker om hverdagen, billeder fra situationer tilbage i tiden eller forskellige sindsstemninger. Så selvom man kan sige, at Acem-meditation efterhånden tømmer sindet for tanker, så giver dette blot plads for nye. Under meditationen er man som regel vågen og vil f.eks. kunne tage telefonen (selv om man helst undgår at skulle det). Acem-meditation handler ikke om at opnå en bestemt tilstand. Af få bestemte oplevelser under meditationen er ikke et mål. F.eks. kan man netop pga. god afspænding i kroppen blive opmærksom på en muskelspænding, man hele tiden har haft i ryggen. Oplevelsen af muskelømhed står her i kontrast til den faktiske tilstand af god afspænding.

6. Hvem kan lære Acem-meditation?
Alle voksne mennesker kan lære Acem meditation. Det kræver ingen særlige evner eller erfaringer, men man skal afsætte tid hver dag til meditationen. Man vil først kunne lave en rimelig vurdering af meditationens muligheder efter et par måneders regelmæssig meditation.

7. Kræver Acem-meditation en bestemt livsstil?
Acem-meditation er udviklet til at være en del af en moderne hverdag. Man skal blot kunne finde en eller to perioder om dagen, hvor man kan sætte sig uforstyrret i en almindelig, behagelig stol. Det er ikke nødvendigt, at meditationen foregår på et bestemt tidspunkt eller sted. Det er dog bedst ikke at have spist et større måltid lige før meditationen. Kaffe, alkohol og andre stoffer med opkvikkende eller bedøvende effekt hæmmer meditationsprocessen og bør undgås før meditation.

8. Hvor ofte meditere man?
Acem anbefaler, at man meditere to gange en halv time hver dag. Man får meget mere ud af at meditere hver dag end ved blot at meditere en gang i mellem. Når man mediterer regelmæssigt, evner man efterhånden at skabe en større og større grad af åbenhed og fordybelse. Denne åbenhed går hurtigt tabt, hvis man holder en pause.

9. Kan jeg lære meditation fra en bog eller et bånd?
Selve instruksen i Acem-meditation er ganske enkelt og kunne til en hvis grad godt gives på f.eks. et bånd. Den vigtigste del af det at lære at meditere består dog i at finde ud af, hvad det i praksis vil sige at "gentage metodelyden på en fri og åben måde" under skiftende forhold. Dette kan man kun lære ved en kombination af at praktisere meditation og at diskutere ens erfaringer med andre mediterende. Den bedste måde at lære Acem-meditation på, er derfor at gå på kursus sammen med andre mediterende. Man kan godt lære mere simple teknikker, prøv f.eks. vores CD i kropsmeditation.

10. Hvor kan jeg lære Acem-meditation?
Acem starter regelmæssigt (ca. en gang om måneden) kurser på aftenbasis i København. Vi holder også kurser på weekendbasis i en række andre byer i Danmark. Acem holder desuden kurser i en lang række andre lande - se www.acem.com.

11. Hvordan er Acem-meditation forskellig fra at tage et hvil eller løbe en tur?
Når man løber en tur eller når man sidder i en stol og hører musik, kan man opleve at tankerne kommer og går spontant. Man opnår lidt af det samme, som man opnår under meditation. Den store forskel er dog, at denne proces er meget mere effektivt under Acem-meditation. Her er indtryk udefra ikke med til at styre strømmen af tanker. Samtidig giver den gode fysiske afspænding også bedre udgangspunkt for mental bearbejdning. Meditation er et vigtigt supplement til motion og et godt bytte for en halv time på sofaen.

12. Hvad betyder "Acem"?
Acem (udtales "akem") er et "kunstord", altså et konstrueret ord, der ikke betyder noget i sig selv. Acem er ikke en forkortelse.

13. Hvad er en metodelyd?
En metodelyd er sammensat af vokaler og konsonanter ligesom et almindelig ord. Sammensætningen af lyden og rytmen er nøje valg for at metodelyden virker både afspændende på krop og sind og bringer det ufærdige frem så det kan bearbejdes. Det er samtidig en pointe, at metodelyden ikke har nogen sproglig mening, dvs. at den er associationsfri - et neutralt element i meditationen.

14. Hvem står bag Acem?
Acems undervisere er mennesker, som har Acem som en fritidsbeskæftigelse. Der er mange læger og psykologer, men også personer med andre uddannelser. Fælles for alle er en interesse for meditation som et redskab i hverdagen til afspænding og menneskelig vækst. Alle undervisere har gennemgået en grunduddannelse på 1½ år i Acem.

Lær Acem-meditation

Lundsholm, Sverige
Lørdag 29 juni 2024 17:00
Halvorsbøle, Norge
Lørdag 06 juli 2024 18:00
Lundsholm, Sverige
Lørdag 27 juli 2024 18:00

Resultater af Acem-meditation

Acem-meditation giver afspænding, hjælper mod stress, og giver mere energi i hverdagen.

Stilhedens Psykologi

Dette er klassikeren om Acem-meditation. Bogen giver en letlæst og interessant indføring i fænomenet Acem-meditation. Selve teknikken og typiske resultater gennemgås. Siden første udgave i 1979 er bogen solgt i 40.000 eksemplarer.

Mer å hente - håndbok for brukere av Acem-meditasjon

Hvordan får du mest muligt ud af Acem-meditation når du er i gang med at bruge metoden? Her får du svarene.