Undervisere

Herunder ses undervisere i Acem-meditation, som enten underviser fast i Danmark, eller har været besøgende undervisere fra udlandet.

Sidsel Groth Wos

Teamleder, Koncern It, Københavns Kommune. Har mediteret siden 2008.

Moderator i Acem-meditation.

Sigrun Hobbel

Meditasjonslærer i Acem. Lektor.

Stian Heimdal Wærsted

Læge. Begyndte at meditere i 2003, har undervist i Acem-meditation siden 2008.

Søren Høgh

MSc i Bioteknolgi samt MSc i business administration. Konsulent i medicinalindustrien. Mediteret siden 2015 og moderator i Acem.

Tor Hersoug

Meditasjonslærer i Acem. Professor i samfunnsøkonomi. Tidligere utredningsdirektør i NHO.

Torbjørn Hobbel

Meditasjonslærer i Acem. Cand. philol. med fagene norsk, historie og religionshistorie. Leder for Acem India. 

Turid Berg-Nielsen

Meditasjonslærer i Acem. Professor i klinisk psykologi ved NTNU. Leder av Acem Tyskland.

Øyvind Ellingsen

Meditasjonslærer i Acem. Professor i hjerteforskning ved NTNU og overlege ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital.